26 Ekim 2021

29 EKİM CUMHURİYET KONULU BAYRAMI RESİM YARIŞMASI

                                         T.C. MEB ÖZEL SEGAH SANAT MERKEZİ
                        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONULURESİM YARIŞMASI


T.C. MEB Özel Segah Sanat Merkezi olarak, ilimizde (SAKARYA)  bulunan devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören 1. 2. 3. 4.ve 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlediğmiz resim yarışması başvuru ve şartnameleri detaylı şekilde aşağıda belirtilmiştir.

Resim Yarışması Konusu ve Şekli:

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara yarışma duyurusu ekinde iletilecektir. Ayrıca afişler, Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu web sayfasında dijital olarak yer aşacaktır.
  • Başvuru yapılırken; öğrenci ve velisine ait ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, mail adresi, okul ,sınıf bilgisi ve öğretmenine ait ad-soyad, cep telefonu, görev yapılan okul, branş gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödül teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla  işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci, öğrencinin velisi ve öğretmen, yarışma kapsamında  Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu tarafından  işlenen kişisel veriler ile ilgili 6698 sayılı KVKK gereği aydınlatma metninin ve KVK politikasının kılavuz ekinde yer aldığını, aydınlatma metinlerini ve KVK politikasını okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul eder.

Yarışma  Tanıtımı:
Bu yarışma ile Sakarya ilinde bulunan devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören 1.2.3.4.5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenecek, öğrencilerin, resim alanındaki yeteneklerinin ön plâna çıkarılması sağlanacak, sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacaktır.

*Değerlendirmeler ilkokul (1.-2.-3.-4.) sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.
*Değerlendirmeler ortaokul (5.-6.-7.-8.) sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.

Sınav Yöneticileri:
Güray TENEKECİ                Kurum Müdürü
Mahir ERER                          Müdür Yardımcısı

Sınav Koordinatörleri:
Ela Gürtunca TENEKECİ                    Öğretmen
Suğra Şişman                                      Resim ÖğretmeniYarışmanın Gerekçeleri:
Sakarya ilindeki 1.2.3.4.5.6.7. ve 8. sınıflarda yürütülecek bu sınavda; öğrencilerden, resim, alanına ilgisi ve yeteneği olanları keşfetmek, onların bu alandaki akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak bu sınavın temel gerekçesini oluşturmaktadır.

 Yarışmanın Amacı ve Hedefleri:
Bu yarışma, Sakarya ilindeki 1.2.3.4.5.6.7 ve 8. sınıfların, resim ile buluşmasını ve yeteneklerinin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda,
*Sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmayı,
*Öğrencileri orta ve yüksek öğretime güdülemeyi ve öğrencilerin ilgilerini arttırmayı,
*Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı,
*Öğrencilerin, resim alanındaki bilgi ve deneyimlerinin artmasını,
*Öğrencilerin okul kültürünü benimsemelerini sağlamaktır.
* Sanatsal yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü seçilen konuya bakış açısını ön plana çıkarmayı amaçlar.

Yarışmanın Çıktıları ve Başarı Ölçütleri
 Yarışmanın gerçekleşmesi durumunda şu çıktılar hedeflenmektedir:
*Öğrencilerin ilgili alana karşı yetenekleri ön plâna çıkacaktır.
*Öğrencilerin ilgili alana karşı akademik ve sosyal gelişimleri sağlanacaktır.
*Öğrencilerin zorlu pandemi sürecindeki psikososyal ve sosyal gelişimleri olumlu yönde etkilenecektir.

Yarışmanın Hedef Kitlesi:
Sakarya ilindeki 1.2.3.4 ve 5.6.7. 8. sınıf öğrencileri sınavın öğrenci hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Eserlerin Teslim Edileceği Yer
*T.C. MEB Özel Segah Sanat Merkezi
 Adres: Semerciler Mh. Önder Sk. Akcan İş Merkezi N.3 Adapazarı/SAKARYA
Telefon: 0850 346 92 35

Yarışmanın İşleyişi:
*Yarışmanın Duyurulması 5 Ekim 2021
*Başvuruların Tarihleri:  5 – 25 Ekim 2021
*Eserlerin Jüri Tarafından Değerlendirilmesi: 26-27 Ekim 2021
*Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 28 Ekim 2021
*Ödül Töreni: 6 Kasım 2021

            Yarışma Jürisi:

Güray TENEKECİ                                        Kurum Müdürü
Suğra ŞİŞMAN                                             Görsel Sanatlar Öğretmeni
Ahmet İLKAK                                              Sakarya Güzel Lisesi  Görsel Sanatlar Öğretmeni
Yahya BİŞKİN                                              Sakarya Güzel Lisesi  Görsel Sanatlar Öğretmeni
Nuh ARSLAN                                              Sakarya Güzel Lisesi  Görsel Sanatlar Öğretmeni
Hayati ÖZMEN                                             Sakarya Güzel Lisesi  Görsel Sanatlar Öğretmeni
Yarışma Ödülleri

İlkokul Yarışma Ödülleri
Dereceye girenlere verilecek ödül ve sanat malzemeleri T.C. MEB Segah Sanat Kişisel gelişim kursu tarafından karşılanacaktır.

*Birincilik Ödülü:      1000 TL
*İkincilik Ödülü:        12 Ay Ücretsiz Resim Kursu (Segah Sanat Merkezi)                      
*Üçüncülük Ödülü:    6 Ay Ücretsiz Resim Kursu (Segah Sanat Merkezi)
*Mansiyon Ödülü:     250 TL Değerinde Sanat Malzemesi


Ortaokul  Yarışma Ödülleri
Dereceye girenlere verilecek ödül ve sanat malzemeleri T.C. MEB Segah Sanat Kişisel gelişim kursu tarafından karşılanacaktır.

*Birincilik Ödülü:      1000 TL
*İkincilik Ödülü:        12 Ay Ücretsiz Resim Kursu (Segah Sanat Merkezi)                      
*Üçüncülük Ödülü:    6 Ay Ücretsiz Resim Kursu   (Segah Sanat Merkezi)
*Mansiyon Ödülü:     250 TL Değerinde Sanat Malzemesi


Değerlendirme ve Ödül Töreni
*Eserlerin değerlendirmesi;
Değerlendirme ilkokul (1.-2.-3.-4.) sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.
Değerlendirme ortaokul (5.-6.-7.-8.) sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.
*Değerlendirme, seçilmiş jüri tarafından yapılacaktır.
*Değerlendirme formu ekte sunulmuştur.
*Yarışmaya katılacak eserler, jüri tarafından, jüri değerlendirme tablosundaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.


                                                                                                                                               EK-2
Başvuru Şartları

*Yarışma Sakarya ilindeki devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören 1.2.3.4.5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilirler.
*Katılım ücretsizdir.
*Katılımcı en fazla 1 eser ile katılabilir.  Eserler paspartusuz olmalıdır.
*Yarışmaya katılacak eserler kağıt üzerine uygun herhangi bir teknik ile yapılmış olmalıdır. (Pastel Boya, Sulu Boya, Guaş Boya, Lavi vb)
*Konu: ‘‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ teması çerçevesinde çalışmalar yapması beklenmektedir.
*Resim kağıdı, 35x50 boyutta olmalıdır.
*Tüm çalışmalar iki mukavva arasına, katlanmayacak ve kıvrılmayacak şekilde, elden teslim edilmelidir.
* Katılımcı; adı soyadı, doğum tarihi, cep telefonu, adresi ve mail adresi yazılı bilgi kağıdını eserin arkasına düşmeyecek şekilde yapıştırılmalıdır.
*Eser orjinallik belgesi mutlaka doldurulmalıdır.
*Eser bireysel olarak belirtilen adrese teslim edilecektir. Eserin teslim edileceği
Adres: Semerciler Mh. Önder Sk. Akcan İş Merkezi N.3 Adapazarı/SAKARYA
Telefon: 0850 346 92 35
*Resimlerin değerlendirilmesi kurumumuzca seçilip ilan edilen jüri tarafından yapılacaktır.
*Çalışmaların jüri tarafından değerlendirilmesi, 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacaktır.
* Yarışma sonuçları 28 Ekim 2021 tarihinde Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu (www.segah.com.tr ) adresinde duyurulacaktır.
*Eserler iade edilmeyecektir.
*Yarışmada derece alan eserlerin her türlü kullanım hakkı kurumumuza ait olacaktır.
*Bir kişi yalnızca bir defa ödül kazanabilecektir.
*Yarışmada ön elemede ilk 30 a giren eserler sergilenmeye ve dijital ortamda yayınlanacak olan sergi kataloğuna girmeye hak kazanacaktır.
*Kurumumuz gerekli gördüğü zaman katılım koşulları ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını Salı tutar. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı bilgisi dahilinde gerekli değişiklikler yapabilir.
*Yarışmaya giren herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

EK-3

Yarışma Kayıt Formu

Öğrencinin Adı :
Öğrencinin Soyadı :
Doğum Tarihi :
Öğrenim Durumu :
   :İlkokul
  :Ortaokul
Okuduğu Okul :
Telefon :
E-mail :
Adresi:
Velinin Adı - Soyadı :

* T.C. MEB Özel Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu  benimle iletişim kurabilir .
* Velisi olduğum öğrencinin, T.C. MEB Özel Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursunun  düzenlemiş olduğu resim yarışmasına katılmasına izin veriyorum.
* T.C. MEB  Özel Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu  Resim Yarışması Şartnamesi ve KVKK Bildirimini okudum ve kabul ettiğimi beyan ederim.
 * Velisi bulunduğum öğrencinin, yarışma faaliyetleri kapsamında alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve aynı zamanda hazırlamış olduğu eser ve performansların (hikâye, resim, fotoğraf, şiir, vb.) T.C. MEB Özel Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu  kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.
* Yarışmaya göndermiş olduğum eserin bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin T.C. Özel Segah Sanat Kişisel gelişim Kursu ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü yayın organında  süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
* Resim yarışması çerçevesinde beyan ettim bilgilerin doğru olduğunu, yarışmanın açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde kişisel verilerimin Özel Segah Sanat Kişisel Gelişim Kursu tarafından kullanılmasını ve kayıt edilmesini, şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili bir olumsuzlukta kabul ettiğimi, kişisel verileri koruma kanununun belirlediği hükümleri onaylıyor, açık bir şekilde kabul ediyorum.
……/…../2021                                                                                                           Adı – Soyadı
                                                                                                                                        İmza
                                                                                                                                          
EK  4

Eser Orjinallik Belgesi

Eser Sahibinin:

Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Okul ve Sınıfı:
Adresi:

Telefon:
E-Mail:Danışman Öğretmenin:

Adı Soyadı:
Görev Yaptığı Kurum:
İmza:

Bu belge doldurularak eserin arkasına dikkatlice yapıştırılmalıdır. Belgesi olmayan veya belgede eksik bilgi ve imzasız eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

T.C. MEB Özel Segah Sanat Merkezi

2008 yılından bu yana Sakaryada eğitim faaliyetlerine devam eden Segah Sanat Merkezi, TC. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music / Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu) Resmi sınav merkezidir.