ABRSM Sınav Merkezi

Dünyanın En Kapsamlı Müzik Sınavı Artık SEGAH SANATTA Sizlerle. 2015 Yılı itibariyle ABRSM müzik sınavlarına hazırlık dersleri ve sınavları Segah Sanat Merkezinde yapılmaktadır. Segah Sanat Merkezi resmi sınav merkezidir. 

Sınava girmeye karar verdiğinizde bizimle irtibata geçiniz…Peki Nedir Bu ABRSM? Ne İşimize Yarar?  (The Associated Board of the Royal Schools of Music)
 

Yüz yıldan fazla bir zamandır değişmeyen amacı: Başarı yoluyla öğrencinin müzikten zevk almasını sağlamak, öğrenciye hedefleyebileceği bir amaç yaratmak ve müzikte eğitim standartlarını yükseltmektir.

ABRSM İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (the Associated Board of the Royal Schools of Music), dünyada 100’den fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunan bu kurul, Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music  ve Royal  Scottish  Academy of Music and Drama’ nın kurduğu uluslararası bir sınayıcı kuruldur. Sınavlar; 35 çalgı, şan, teori ve uygulamalı müzisyenlik dallarında yapılır ve müzik eğitimi almakta olan öğrencilere, amatör veya profesyonel her yaştan müzisyene açıktır. Birleşik Kurul, her yıl yarım milyonun üzerinde öğrenciyi sınar ki, bu da dünyadaki en büyük müzik sınav sistemidir ve dünya çapındaki müzik eğitimi standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük role sahiptir.

Sınavlar, üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride, geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar; 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış Hazırlık Sınavı ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış İcra Değerlendirmesi Sınavıdır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan Aşamalı Sınavlardır. Üçüncü kategori ise, üç ayrı diploma sınavını içeren Diploma Sınavlarıdır. 

Her aşama sonunda başarı gösteren adaylara, bunu belgelemek üzere bir sertifika verilir. Ayrıca her aday, sınayıcının sınav sırasında yazdığı detaylı yorumlarını içeren raporu da alır. 

Diploma Sınavları, sırasıyla; DipABRSM, LRSM ve FRSM’dir. DipABRSM sınavına girebilmek için 8. Aşama Uygulamalı Sınavdan geçmiş olmak gerekir ve her bir diploma sınavı bir sonrakinin ön-şartıdır. Lisans Diploması ülkemizde de Y.Ö.K. tarafından Ön-lisansa denk kabul edilmiştir.

Uygulamalı Sınavlar, Ocak ve Nisan-Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. İngiltere'den gelen bir sınayıcı kendisine önceden bildirilmiş olan program çerçevesinde sınavları yapar. Yazılı Teori sınavları ise Kasım ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 

Uygulama Sınavları;


Preparatory Test ( Hazırlık): Bu sınavda geçme kalma yoktur. Sınayıcı, sınav sırasında öğrencinin icrası ile ilgili düşüncelerini yazıp sınav bitiminde öğrenciye vermektedir. Öğrenciye ait Hazırlık Kitapları sınav sırasında sınayıcı tarafından imzalanmaktadır. Sınavda kitapta yer alan 3 alıştırma ezber olarak çalınır. Yine kitapta yer alan zorunlu bir parçanın yanı sıra bir de seçmeli parça hazırlanır. Sınavın sonunda ise kitabın en arka sayfasında yer alan “işitme oyunları” adıyla basit işitme soruları sorulur. Sınayıcı tarafından sınav sonunda öğrenciye bir sertifika verilir.

Aşamalı (uygulamalı) sınavlar: 1 den 8. aşamaya kadardır. Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. Ancak, 6, 7 veya 8. aşama Uygulamalı Sınavlarına girebilmek için, Teori ya da Uygulamalı Müzisyenlik (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı aranır. Bu sertifikayı sınava başvuru sırasında başvuru formuna eklemek gerekmektedir.

Performance Assessment for Adults: 21 yaşını bitirmiş adayların girebileceği bir sınavdır. İşitme- Gam ve Arpej ve Deşifre kategorisi yoktur.

Özel ihtiyacı olan adaylar: ABRSM görme, işitme, otizm, konusunda özel ihtiyacı olan adayların da sınava girmesini sağlamaktadır.
 

Teori Sınavları;


Yazılı olarak gerçekleştirilen teori sınavı 8 aşamalıdır. Uygulamalı sınavların 6-7-8. aşamalarına girebilmek için önceden Teori 5. aşama veya Practical Musicianship 5. aşama sertifikası alınmış olmalıdır. Sertifika, başvuru sırasında başvuru formuna eklenir. Örneğin: Kasım ayında Teori sınavına giren bir öğrencinin Ocak ayındaki uygulamalı sınava girmesi mümkün değildir. Teori sınav kağıtları İngiltere’de okunmaktadır. Sınav sonuç ve sertifikasının gelmesi 3 ay civarında sürmektedir. Ocak ayı son başvuru tarihinde aday öğrencinin elinde Teori 5. aşama sertifikası olmadığı için ancak bir sonraki yıl Nisan - Mayıs sınavlarına girebilir.

Teori sınavı da yılda iki kez Şubat-Mart ve Ekim-Kasım aylarında, belirlediğimiz merkezlerde, merkez bulunmayan yerlerde ise adayların eğitim aldıkları kurum veya öğretmenleri vasıtasıyla yazılı olarak yapılmaktadır.

T.C. MEB Özel Segah Sanat Merkezi

2008 yılından bu yana Sakaryada eğitim faaliyetlerine devam eden Segah Sanat Merkezi, TC. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music / Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu) Resmi sınav merkezidir.